دفتر هماهنگ کننده مقیم ملل متحد در افغانستان

هماهنگ کننده‌ی مقیم و بشردوستانه ملل متحد در افغانستان به عنوان نماینده‌ی تعیین شده دبیرکل ملل متحد در این کشور،  مشارکت ملل متحد در فعالیت‌های بشردوستانه و توسعه‌ای در کشور را هدایت و رهبری می کند.

هماهنگ کننده‌ی مقیم و بشردوستانه ملل متحد موظف است  تا از هماهنگی فعالیت‌های بشردوستانه و توسعه ملل متحد، حمایت موثر از ارزشها، استنداردها، اصول ملل متحد و فعالیت‌های که با بالاترین سطوح دولت انجام می شوند اطمینان حاصل کند.

هماهنگ کننده مقیم در افغانستان

دکتر رامیز ا‌لاکبروف پیش از پیوستن به عنوان معاون نماینده ویژه ملل متحد، هماهنگ کننده مقیم و اموربشردوستانه در افغانستان، در دفتر مرکزی صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) کار می کرد. در این أواخر وی به عنوان دستیار دبیرکل و معاون مدیر اجرایی ملل متحد به طور موقت نیز کار کرده است.

دکتر الاکبروف ۲۵ سال پیشینه خدمت در ملل متحد را دارد، از جمله به عنوان مدیر بخش سیاست و استراتژی UNFPA ، نماینده UNFPA در کمیته برنامه‌های سطح بالای سازمان ملل متحد و در کمیته دایمی بین سازمانی در امور بشردوستانه فعالیت کرده است. او به صورت فعالانه در پروسه جاری اصلاحات ملل متحد نیز مشارکت داشته است. دکتر الاکبروف در سمت‌های مختلف در خاورمیانه‌، آفریقا‌، آسیای میانه و کاراییب، در زمینه توسعه، ماموریت‌های بشردوستانه و یکپارچه  و صلح طلبانه کار کرده است.

داکتر الاکبروف شهروند آذربایجان است. او مدرک ماستری و دکترای طب داخله از دانشگاه پزشکی آذربایجان و همچنین ماستری روابط بین‌الملل از دانشگاه حقوق و دیپلماسی فلتچردر بوستن دارد. الاکبروف به زبان آذری، انگلیسی، فرانسوی و روسی مسلط هست و بیش از ۳۰ مقاله درباره‌ی طب، صحت عامه و حقوق بشر به چاپ رسانده است.

Dr. Ramiz Alakbarov

داکتر رامیز الاکبروف

معاون نماینده ویژه، هماهنگ کننده مقیم وامور بشردوستانه