تیم ما در افغانستان

Dr. Ramiz Alakbarov

داکتر رامیز الاکبروف

ملل متحد
معاون نماینده ویژه، هماهنگ کننده مقیم وامور بشردوستانه
داکتر رامیز الاکبروف پیش از پیوستن به عنوان معاون نماینده ویژه ملل متحد، هماهنگ کننده مقیم و اموربشردوستانه در افغانستان، در دفتر مرکزی UNFPA کار می کرد، که پیشتر به عنوان دستیار دبیرکل و معاون مدیر اجرایی (مدیریت) به طور موقت خدمت می کرد.
داکتر الاکبروف ۲۵ سال پیشینه کار در ملل متحد را دارد، از جمله به عنوان مدیر بخش سیاست و استراتژی UNFPA، نماینده UNFPA در کمیته برنامه‌های سطح بالای سازمان ملل متحد و در کمیته دایمی بین سازمانی در امور بشردوستانه فعالیت کرده است. او به صورت فعالانه در پروسه جاری اصلاحات ملل متحد مشارکت داشته است. داکتر الاکبروف در بخش‌های مختلف در خاورمیانه، افریقا، آسیای میانه و کاراییب از جمله در زمینه توسعه، ماموریت‌های بشردوستانه و صلح طلبانه خدمت کرده است.
Stuart Simpson

استوارت سیمپسون

سازمان بین‌المللی مهاجرت
رییس سازمان بین‌المللی مهاجرت ملل متحد در افغانستان
 
 
 
آقای استوارت سیمپسون در سال ۲۰۲۰ به IOM افغانستان پیوست. پیش از آن، او با تیم بین المللی مهاجرت درکشور تیمور شرقی کار می کرد. درسال ۲۰۰۶ رییس دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) در جزیره نیاس و در سال ۲۰۰۷ در پادانگ بود.
از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ او رییس مأموریت در موزمبیق بود. در سال ۲۰۱۵، آقای سیمپسون وظایف منطقه‌ای را در ماموریت IOM شمال اقیانوس آرام /میکرونزی بر عهده گرفت و مسایل مربوط به مهاجرت در پالاوو، ایالات فدرال میکرونزی و جمهوری جزایر مارشال را هدایت می کرد.
Sasha

الکساندر ساشا بودیروزا

صندوق جمعیت ملل متحد
نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در افغانستان
 
 
داکتر الکساندر ساشا بودیروزا بیش از ۲۰ سال تجربه مدیریتی، برنامه‌ای و تخنیکی را به عنوان نماینده صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) در افغانستان آورده است. داکتر بودیروزا به عنوان رییس واحد پشتیبانی ساحوی دفتر منطقه‌ای کشورهای عربی UNFPA و مشاور ارشد تخنیکی در امور جوانان فعالیت می کرد، سابقه او در زمینه های راهبردی، برنامه ریزی، مدیریت و مشارکت، ایجاد صلح، صحت عامه، از جمله پیشگیری ویروس اچ آی وی (HIV)، توسعه صحت جوانان و حفاظت و ارتباطات استراتژیک برای تغییر رفتار می باشد. پیش از پیوستن به افغانستان، دکتر بودیروزا نماینده UNFPA در مصر بود.
Alison

الیسن دیویدین

بخش بانوان ملل متحد
ریس بخش بانوان ملل متحد در افغانستان (UN Women)
 
 
الیسن دیویدین ریس ادارهٔ ملل متحد برای زنان (UN Women) در افغانستان است. از سال ۲۰۱۷-۲۰۱۹ ، وی در سمت متخصص «امور حکومتداری، صلح و امنیت» در دفتر منطقه یی آسیا-اقیانوسیه این اداره مقیم تایلند اجرای وظیفه کرده و در تطبیق برنامه ۲۰ میلیون دالری «جلوگیری از خشونت های افراطی، قاچاق انسان و تامین دسترسی به عدالت»، در چارچوب حکومتداری، صلح و امنیت نقش ایفا نموده است.
به همین ترتیب، از سال ۲۰۱۳- ۲۰۱۷، خانم دیویدین به حیث متخصص امور پالیسی در «واحد صلح و امنیت» ادارهٔ ملل متحد برای زنان کار کرده است. درین سمت، تمرکز وی روی مسایل مربوط به عدالت انتقالی و رهبری پورتفولیوی «جلوگیری از خشونت های افراطی» بوده است.
قبل ازین، خانم دیویدین با نهادهای مختلف، بشمول مرکز بین المللی عدالت انتقالی در جمهوری دموکراتیک کنگو، برنامه انکشافی ملل متحد در سومالیا، و نهاد عرضهٔ خدمات و مشاوره به مهاجرین در آسترالیا کار کرده است.
الیسن دیویدین تحصیلات دوره لیسانس را در حکومتداری و همچنان در رشتهٔ حقوق در دانشگاه سدنی به پایان رسانیده و سند ماستری در رشته‌ٔ حقوق را از دانشگاه هاروارد بدست دارد.
Anubha

انوبا سود

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد
نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد (UNODC)
 
 
خانم انوبا سود نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در افغانستان است. او در امور کمک‌های بشردوستانه و برنامه‌های انکشافی دارای تجربه ۲۴ ساله می باشد. خانم انوبا سود با تعدادی زیادی از نهادهای ملی و بین المللی مانند اکشن اید، اکسفام، شورای مهاجرت دنمارک در کشور هند، آسیای میانه، آسیای جنوبی و افریقای شرقی کارکرده است. کار های او روی ایجاد مودل‌های بدیل و مشارکت میان نهادهای غیرانتفاعی، تجارت و سکتورخصوصی و دولت متمرکز بوده وهمیشه تلاش کرده است تا روی گزینه های معیشیت پایدار برای آسیپ پذیرترین افراد جامعه کارکند. خانم سود دارای دو ماستری یکی دربخش پالیسی اجتماعی و پلانگذاری از دانشگاه علوم سیاسی واقتصادی لندن و دیگری دربخش کارهای اجتماعی از دانشگاه دهلی هندوستان می باشد.
Isabelle

ایزابل موسارد کارلسن

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه
رییس کشوری دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد در افغانستان
 
 
ایزابل موسارد کارلسن درماه جون ۲۰۲۱ به دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد (OCHA)افغانستان پیوست. ایزابل از سال ۱۹۸۷ در بخش بشردوستانه فعالیت دارد. اولین تجربه ساحوی او در اردوگاه های پناهندگان افغان در پاکستان بود. او ۱۲ سال را در این زمینه در افغانستان، کامبوج، کنیا و سومالیا فعالیت کرد. در سال ۱۹۹۹ به فرانسه بازگشت و به مدت چهار سال با Samu Social de Paris همکاری کرد. او از آگست ۲۰۱۶ تا اپریل ۲۰۲۱ مدیر عملیات ACF فرانسه بود.
Luo

داکتر لو داپنگ

سازمان بهداشت جهانی
نماینده سازمان صحت جهانی
 
 
 
دکتر لو داپنگ (ازچین) در مارچ ۲۰۲۰ به عنوان نماینده سازمان صحت جهانی (WHO) در افغانستان منصوب شد. او بیش از ۲۰ سال سابقه‌ی فعالیت در زمینه صحت عامه بین المللی دارد و در پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر، ایجاد ظرفیت کشور برای امنیت صحی، تقویت سیستم صحی، به ویژه در سطح مراقبت‌های اولیه صحی‌، و ارایه رهبری در مدیریت شرایط اضطراری پیچیده و هماهنگ سازی اقدامات صحی بشردوستانه، تجربه ی خاصی دارد. قبل از پیوستن به WHO در افغانستان، داکتر لو به مدت نزدیک به چهار سال به عنوان نماینده WHO در پاپونیوگینه کار کرده است.
Ramin Behzad

رامین بهزاد

سازمان جهانی کار
نماینده سازمان جهانی کار درافغانستان (ILO)
 
 
 
آقای رامین بهزاد به عنوان هماهنگ کننده ارشد در سازمان جهانی کار ملل متحد برای افغانستان فعالیت میکند.
آقای بهزاد از سال ۲۰۱۳ الی ۲۰۲۰ از کشور خود ایران در سازمان بین المللی کار، از جمله در کنفرانس بین المللی کار و جلسات اعضای حکومتی نمایندگی کرده است.
او همچنان به عنوان هماهنگ کننده اعضای حکومتی آسیا و اقیانوسه دراین سازمان خدمت کرده است.
او همچنان از سال ۲۰۱۳ الی ۲۰۲۰ در پست‌های بلند در مرکز احصاییه و ریاست امور بین المللی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران کار کرده است.
آقای بهزاد داری مدرک دوکتورا در بخش احصاییه از دانشگاه علامه طباطبایی تهران و دو مدرک ماستری در بخش علوم احصاییه از دانشگاه های لیوسنی سویدن و دانشگاه بهشتی تهران می باشد.
Reza

رضا محمدی

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد
مدیر برنامه کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد در افغانستان
 
 
رضا محمدی متخصص مدیریت پروژه و برنامه است او در بخش سیستم های اطلاعاتی مدیریتی مدرک ماستری دارد. او تجربه زیادی در زمینه مدیریت برنامه در کشورهای پس از جنگ و توسعه و ارتباط منطقه‌ای دارد. بیش از ۲۵ سال سابقه کاری در زمینه پروسه‌های توسعه‌ای دارد. پیش از پیوستن به کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD)، رضا تجربه کار با UNOPS و تجربه کار به عنوان کارمند دولت را دارد.
Richard Trenchard

ریچارد ترینچارد

سازمان غذا و زراعت
نماینده سازمان غذا و زراعت در افغانستان ( FAO)
 
 
 
آقای ریچارد ترینچارد در بخش فعالیت‌های بشردوستانه، بحران و انکشاف تجربه ۲۵ ساله دارد. وی متخصص بخش املاک و دارایی بوده و از تجارب فنی در زمینه برخوردار میباشد. او با ادارات مختلف ملل متحد از جمله سازمان غذایی جهان، سازمان غذا و زراعت و صندوق بین المللی توسعه زراعت کارکرده است.
او قبل از کارش در افغانستان در اگست ۲۰۲۱، به حیث نماینده موقت سازمان غذا و زراعت در اندونیزیا و تیمور شرقی خدمت می کرد.
پیش از این او به عنوان ریس پالیسی منطقوی و مشاور ارشد در دفتر منطقوی سازمان غذا و زراعت برای خاورمیانه و افریقای شمالی که در قاهره موقعیت دارد خدمت کرده و فعالیت های وی بیشتر روی تحول سیستم غذایی متمرکز بوده است. او همچنان به عنوان هماهنگ کننده در سوریه و نماینده این سازمان در سومالیا کارکرده است.
او در بخش مدیریت حالات اضطراری و پیچیده در کشورهای مانند سودان جنوبی، سودان، لایبریا، پاکستان، سومالیا، سوریه و روندا خدمت کرده و از برنامه های انکشافی در بیشتر از ۳۰ کشور جهان حمایت همه جانبه نموده است. آقای ریچارد ترینچارد داری مدرک تحصیلی دکتورا از دانشگاه کمبریج لندن می باشد.
Abdallah Dardari

عبدالله الدرداری

برنامه انکشافی ملل متحد
نماینده مقیم پروگرام انکشافی ملل متحد در افغانستان
 
 
پیش از پیوستن به پروگرام انکشافی ملل متحد، آقای الدرداری به عنوان مشاور ارشد بازسازی در ریاست MENA بانک جهانی فعالیت می کرد. وی همچنین یک برنامه تحلیلی بزرگ را برای طراحی و اجرای رویکرد جدید برای بازسازی در کشورهای درگیر جنگ در خاورمیانه و شمال افریقا (MENA) رهبری میکرد. پیش از پیوستن به بانک جهانی، به عنوان معاون رییس اجرایی، اقتصاددان ارشد کمیسیون اجتماعی و اقتصادی ملل متحد برای غرب آسیا فعالیت داشت. آقای الدرداری تحصیلات خود را دررشته‌ی اقتصاد و حقوق بین الملل کالج ریچموند، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و دانشگاه اقتصاد لندن به پایان رسانده است.
Fiona

فیونا فریزر

OHCHR
نماینده کمیساریای عالی ملل متحد در امور حقوق بشر
 
 
 
از آگوست ۲۰۱۹، خانم فیونا فریزر نماینده کمیساریای عالی ملل متحد در امور حقوق بشر (OHCHR) در افغانستان بوده است. او همچنین به عنوان رییس حقوق بشر در نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان خدمت می کند. پیش از این، خانم فریزر رییس مأموریت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوکراین بود. او همچنین به عنوان معاون نماینده OHCHR در آسیای مرکزی خدمت کرده است و معاون رییس دفتر مرکزی OHCHR در اروپا و آسیای مرکزی بوده است. اکنون خانم فیونا بیش از ۲۵ سال تجربه حرفه‌ای در زمینه های توسعه، حل منازعات و فعالیت‌های بشردوستانه دارد.
Zulu

لیونارد زولو

کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان
نماینده کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)
 
 
آقای لیونارد زولو متخصص حقوق بشر و قانون مهاجرت می باشد که برای بیشتر از دو دهه در دفتر مرکزی کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان ودفاتر ساحوی این سازمان کار کرده است. پیش از کارش در افغانستان، او به عنوان نماینده این سازمان در ۹ کشور افریقا جنوبی کار میکرد.
او در این سازمان در پست‌های بالای دیگر از جمله معاون این سازمان برای افریقا جنوبی، ریس بخش پالیسی و حقوقی برای دفتر افریقا در جینوا سویس، مسوول ارشدحقوقی برای لندن و ایرلند شمالی و هماهنگ کننده ارشد امور محافظت درکمپ مهاجرات داداب در کینیا نیز فعالیت کرده است.
او همچنان در مدیریت حالات عاجل/اضطراری در کشورهای کوزوا و اریتره کار کرده است. پیش از کارش با کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، آقای زولو به عنوان حقوق‌دان در مرکز حقوقی هانی در زادگاهش زیمبابوی کار میکرد. وی از سال ۱۹۹۷ بدینسوعضو انجمن وکلای زیمبابوی نیز می باشد. اوتحصیلات اش به سطح لیسانس در بخش حقوق را در دانشگاه زیمبابوی وماستری‌اش در بخش قانون بین الملل را در دانشگاه لوند سویس به پایان رسانیده است.
مارکس پوتزل

مارکس پوتزل

هیات معاونت ملل متحد
معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان
 
 
 
آقای مارکس پوتزل شهروند آلمان در۱۷ جون ۲۰۲۲ کارش را در افغانستان به عنوان معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد آغاز کرد. وی از طرف آقای انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در این سمت گماشته شد.
آقای پوتزل بیش از ۲۷ سال تجربه کاری در زمینه دیپلماسی و همکاری های بین المللی دارد، که از جمله هشت سال آنرا در افغانستان کارکرده است. وی به عنوان سفیر آلمان در افغانستان نیز خدمت نموده است.
وی از سال ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۱ به عنوان نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان، از سال ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۶ به عنوان کمیشنر مدیریت بحران، از سال ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۶ به عنوان سفیر آلمان در افغانستان و از سال ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۴ به عنوان رئیس بخش خاورمیانه وزارت خارجه آلمان خدمت نموده است. او همچنان از سال ۲۰۰۶ الی ۲۰۰۹ بعنوان دستیار ویژه وزیر خارجه آلمان، از سال ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۵ به عنوان رئیس بخش اقتصاد و تجارت در سفارت آلمان در تهران و از سال ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۴ به عنوان رئیس بخش فرهنگی در سفارت آلمان در سنگاپور کارکرده است.
آقای پوتزل دارای سند ماستری در مطالعات زبان و ادبیات فارسی و انگلیسی از دانشگاه هومبولت برلین در آلمان و دانشگاه دوشنبه در تاجیکستان می باشد. وی به زبان های آلمانی، انگلیسی، فارسی تسلط کامل دارد.
Ayoya

محمد اگ هویایا

یونیسف
نماینده صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (UNICEF)
 
 
داکتر محمد اگ هویایا از فبروری ۲۰۲۲ بدینسو به عنوان نماینده صندوق حمایت از کودکان ملل متحد در افغانستان کار می کند.
پیش از این، او به عنوان نماینده این سازمان در سومالیا، سودان جنوبی، زمبابوی، گیانا کار می کرد. او در امور همکاری‌های انکشافی بیش از ۲۰ سال تجربه کاری دارد که بیشتر وقت اش را در کشورهای در حال توسعه و عقب مانده در چهار منطقه از جمله مرکز و غرب افریقا، اسیا جنوبی، امریکا لاتین و دریا کارابین و شرق و جنوب افریقا خدمت کرده است.
آقای محمد اگ هویایا رشته طب را در دانشگاه طبی کشور مالی به پایان رسانیده است و دربخش تغذیه دارای مدرک دوکتورا از دانشگاه کورنیل ایالات محتده امریکا می باشد. او همچنان دربخش های پالیسی صحی و مالی، نورم های اجتماعی و رهبریت ازدانشگاه حفظ الصحه و دوا لندن، دانشگاه پنسلوانیا ایالات متحده امریکا و دانشکده کارمندان ملل متحد در ایتالیا تصدیقنامه ها بدست دارد.
Mohammad Hasnain

محمد حسنین

UN Environment
مدیر کشوری برنامه محیط زیست ملل متحد در افغانستان
 
 
 
آقای محمد حسنین بیش از ۲۰ سال تجربه کاری در بخش سکتور غیر انتفاعی دارد و بیشتر در مسایل مربوط به پایداری محیط زیست و به ویژه با جوامع کوهستانی در هیمالیا هندوکش جنوب آسیا کار می کند. قبل از پیوستن به برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP)، او به عنوان مدیر کشوری GERES، یک سازمان غیردولتی فرانسه در زمینه تغییرات آب و هوا و انرژی پاک کار می کرد. او مدرک ماستری روابط بین الملل از دانشگاه کلمبیا و مدرک ماستری مدیریت جنگل از موسسه مدیریت جنگل هند دارد.
Mary

مری الن مک گروتی

برنامه جهانی غذا
رییس برنامه جهانی غذا در افغانستان
 
 
مری الن مک گروتی نماینده و رییس برنامه جهانی غذا (WFP) در افغانستان است. مری الن پیش از پیوستن به افغانستان، معاون رییس WFP در سودان جنوبی بود و علمیات‌های اضطراری WFP را هدایت می کرد و در طراحی برنامه های مرتبط با صلح و امنیت غذایی مشارکت داشت. پیش از این، او به عنوان نماینده و مدیر کشورWFP درکشور چاد خدمت می کرد.
Melinda Good

ملیندا گود

بانک جهانی
نماینده کشوری بانک جهانی در افغانستان
 
 
ملیندا گود در سال ۲۰۰۵ به بانک جهانی پیوست. آخرین وظیفه‌ی او مدیرعملیات مستقر در پاکستان بود. او پیشتر به سمت مدیریتی مشاور ارشد در جنوب آسیا و سمت مشاور ارشد در اندونزیا و واشنگتن دی سی فعالیت داشت. خانم گود قبل از پیوستن به بانک جهانی در بخش خصوصی در نیویورک و سنگاپور و در بانک توسعه آسیایی در مانیلا کار می کرد. او بیش از ۲۵ سال تجربه عملیاتی و مشارکتی دارد، از جمله ۱۵ سال زندگی و کار در آسیا. او از دانشگاه‌های هاروارد و دوک مدرک تحصیلات عالی دارد.
Paul

پاول هسلوپ

دفتر خدمات ماین روبی ملل متحد
رییس ماموریت و مشاور ارشد تخنیکی برنامه ماین‌روبی ملل متحد
 
 
 
پاول هسلوپ در جنوری ۲۰۲۱ به عنوان رییس ماموریت و مشاورارشد تخنیکی به بخش ماین‌روبی ملل متحد (UNMAS) درافغانستان پیوست. پیش از این او از سال ۲۰۱۱ به عنوان رییس برنامه‌های دفتر مرکزی UNMAS خدمت می کرد. با کمک ۲۷ سال سابقه طولانی در پروژه‌های ماین روبی در بیش از ۲۵ کشور آسیب دیده از ماین، تجربه‌های تخنیکی، برنامه‌ای و مدیریتی بدست آورد. آقای هسلوپ فارغ التحصیل از آکادمی نظامی سلطنتی Sandhurst و آکادمی دفاعی انگلستان است و دارای مدرک ماستری در بخش اداره تجارت از دانشکده بازرگانی لندن است.
Yuki

یوکی تاکموتو

برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز
رییس کشوری ملل متحد در مبارزه با ایدز
 
 
 
یوکی تاکموتو به عنوان مدیر کشورملل متحد در مبارزه با ایدز (UNAIDS) به ملل متحد پاکستان پیوست. او بیش از بیست سال تجربه در زمینه توسعه همکاری دارد، از جمله پانزده سال سابقه در زمینه‌های سیاست، برنامه‌ها و مشارکت‌های استراتژیک در زمینه صحت، ویروس اچ آی وی و بیماری ایدز، و توسعه پایدار در سطح جهانی، منطقه‌ای و کشوری را دارد.
خانم تاکموتو شهروند جاپان است و مدرک ماستری پالیسی عامه از دانشگاه میشیگان و لیسانس حقوق از دانشگاه کیوتو دارد.