نهادهای ملل متحد در افغانستان

سازمان غذا و زراعت
سازمان غذا و کشاورزی (FAO) یک نهاد تخصصی ملل متحد است که تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با گرسنگی را رهبری می کند. هدف این سازمان تامین امنیت غذایی برای همه و اطمینان از دسترسی مردم به غذای با کیفیت بالا برای داشتن زندگی فعال و سالم است.
سازمان جهانی کار
سازمان بین المللی کار (ILO) برای ارتقای عدالت اجتماعی و حقوق شناخته شده بین‌المللی بشر فعالیت کرده و ماموریت بنیادی خود را که ضرورت عدالت اجتماعی برای صلح جهانی و پایدار است دنبال می کند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت
سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) در سال 1951 تاسیس شد. IOM یک سازمان بین دولتی پیشتاز در زمینه مهاجرت می باشد که همکاری نزدیکی با شرکای دولتی، بین دولتی و غیر دولتی دارد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد (OCHA) همراه با شرکای کاری اش برای اقدام فعالیت‌های بشردوستانه موثر و اصولی از طریق هماهنگی، حمایت، سیاست، مدیریت معلومات، ابزارها و خدمات مالی فعالیت میکند.
برنامه اسکان بشر ملل متحد
برنامه اسکان بشر ملل متحد (UN-Habitat) نهاد جداگانه‌ای ملل متحد است که برای ایجاد آینده شهری بهتر کار می کند. ماموریت این سازمان ارتقا مسکن پایدار از نظر اجتماعی و زیست محیطی و دستیابی به سرپناه مناسب برای همه است.
بخش بانوان ملل متحد
ش بانوان ملل متحد (UN Women) یک نهاد مستقل ملل متحد است که به منظور برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان فعالیت می کند. بخش بانوان ملل متحد که قهرمان جهانی زنان و دختران است برای تسریع و پیشرفت رفع نیازهای زنان و دختران تاسیس شده است.
برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز
برنامه مشترک ملل متحد در زمینه بیماری ایدز، یک مشارکت ابتکاری است که دسترسی جهانی را در زمینه پیشگیری و درمان ویروس اچ آی وی و بیماری ایدز حمایت میکند.
هیات معاونت ملل متحد
ماموریت هیات معاونت سازمان ملل متحد (یوناما)، از مردم و نهادهای افغانستان برای دستیابی به صلح و ثبات، مطابق با حقوق و تعهدات مندرج در قانون اساسی افغانستان حمایت میکند.
کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد
کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD) مسوول رسیدگی به مسایل توسعه اقتصادی و پایدار با تمرکز بر تجارت، امور مالی، سرمایه گذاری و تکنالوژی است. این نهاد به کشورهای در حال توسعه کمک می کند تا به طور عادلانه در اقتصاد جهانی شرکت کنند.
برنامه انکشافی ملل متحد
پروگرام انکشافی ملل متحد (UNDP) در ۱۷۰ کشور و منطقه برای ریشه کن کردن فقر و حفاظت از کره زمین فعالیت دارد. این سازمان به کشورها کمک می کند تا سیاست‌ها، مهارت‌ها، مشارکت‌ها و نهادهای قدرتمندی را برای توسعه و حفظ ثبات ایجاد کنند.
یونسکو
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO) برای ایجاد صلح، ریشه کن کردن فقر، توسعه پایدار و گفتمان بین فرهنگی از طریق آموزش، علوم، فرهنگ، ارتباطات و معلومات فعالیت میکند.
صندوق جمعیت ملل متحد
صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) نهادی در رابطه با بهداشت جنسی و باروری است. هدف این سازمان ایجاد جهانی است که در آن بارداری خواسته (با میل و رضایت) بوده و هر زایمان ایمن میباشد.
کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)، یک سازمان جهانی است که برای نجات زندگی، حمایت از حقوق وایجاد آینده‌ی بهتر برای پناهجویان، جوامع و افرادی که به اجبار بیجای شده اند فعالیت می کند.
یونیسف
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (UNICEF) دربیش از ۱۹۰ کشورو منطقه فعالیت دارد و هدف آن نجات زندگی کودکان، حمایت از حقوق و کمک به رشد استعدادهای آنها از کودکی تا نوجوانی می باشد.
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) یک نهاد تخصصی ملل متحد است که ماموریت آن ارتقا توسعه صنعتی برای کاهش فقر، جهانی سازی و پایداری محیط زیست می باشد.
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
موسسه آموزش و تحقیقات ملل متحد (UNITAR) در راستای ارتقای ظرفیت‌ها برای بهبود تصمیم گیری جهانی و حمایت ازاقدامات در سطح کشوری برای ایجاد آینده‌ی بهتر فعالیت میکند.
دفتر خدمات ماین روبی ملل متحد
برنامه ماین روبی ملل متحد (UNMAS) با حمایت از سیاست‌ها و پلان‌های استندرد و رهبری برنامه‌های ماین روبی برای ازبین بردن خطرات ماین و مواد انفجاری در سطح کشور فعالیت میکند.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد (UNODC) یک نهاد جهانی پیشتاز در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرایم بین‌المللی می باشد. این سازمان در تمامی مناطق جهان از طریق شبکه گسترده‌ای از دفاتر ساحه‌ای فعالیت می کند.
دفتر خدمات پروژه ملل متحد
دفتر خدمات پروژه ملل متحد (UNOPS) در راستای کمک به مردم برای ایجاد زندگی بهتر و دستیابی به صلح و توسعه پایدار در کشورها فعالیت میکند.
برنامه جهانی غذا
برنامه غذای جهانی (WFP)، سازمان بشردوستانه پیشتاز در زمینه ی نجات و تغییر زندگی انسان‌ها، رساندن کمک‌های غذایی در شرایط اضطراری و همکاری با جوامع برای بهبود تغذیه و توانایی همکاری می کند.
سازمان بهداشت جهانی
سازمان بهداشت جهانی برای ایجاد یک آینده بهتر، سالم‌تر برای همه‌ی مردم جهان فعالیت می کند.
بانک جهانی
گروه بانک جهانی یک مشارکت جهانی منحصر به فرد است که 189 کشورعضو دارد. این نهاد از بیش از 170 کشور کارمند داشته و در راستای کاهش فقر و ایجاد رفاه مشترک در کشورهای در حال توسعه فعالیت می کنند.