5 نومبر 2020 - 25 نومبر 2020

‘Dedgah Zan’ Photo Competition 2020

During this time of COVID-19, lockdowns and increased domestic violence, how does an Afghan woman view herself? How does she want to be seen? And how does she want to be treated?

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

FAO, IOM, OCHA, UN Women, UN-Habitat, UNAMA, UNDP, UNEP, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNMAS, UNODC, UNOPS, WFP, WHO

اهداف توسعه پایدار

نبود فقر
ازبین بردن گرسنگی
صحت و سلامتی
آموزش باکیفیت
کاهش نابرابری‌ها
صلح، عدالت و نهادهای توانمند
مشارکت برای اهداف

اطلاعات تماس

Communications.af@undp.org

مکان

Kabul
Jalalabad Road PD 9 - UNOCA Compound
Afghanistan
5 نومبر 2020 - 25 نومبر 2020

درباره ابتکار