داستان

Ramadan: UN chief calls for solidarity as month of giving begins

30 March 2023
Waleed Al- Ahdal, a simple man who lives in Aljufainah IDPs camp, is preparing the Iftar for him and his kids to break the fasting in Ramadan.
توضیح تصویر: Waleed Al- Ahdal, a simple man who lives in Aljufainah IDPs camp, is preparing the Iftar for him and his kids to break the fasting in Ramadan.
تصویر: © UNICEF/Oais Al-hamdani

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UN
United Nations
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم