خبرنامه

به تمام اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان پایان دهید

25 November 2022

 کابل - افغانستان

 

سازمان ملل متحد در افغانستان از مقامات حاکم این کشور می خواهد که گام های فوری برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و بدتر شدن حقوق زنان به عنوان بخشی از تلاش های حیاتی برای برقراری صلح معنادار و پایدار بردارند. این فراخوان همزمان با گرامیداشت از روز جهانی محو خشونت علیه زنان و آغاز فعالیت ۱۶ روزه جهانی علیه خشونت مبتنی بر جنسیت در جهان انجام می شود

 

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

هیات معاونت ملل متحد
هیات معاونت ملل متحد

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم