خبرنامه

صندوق صلح و امور بشردوستانه زنان سازمان ملل متحد مشتاق است که فراخوان برای پرپوزل در افغانستان برای تقویت حمایت از زنان و دختران و ارتقای مشارکت و رهبری زنان در بحران انسانی و پاسخ را اعلام نماید.

14 December 2022

 WPHF  به دنبال تمویل مالی سازمان های محلی واجد شرایط و پروژه های خلاقانه و تأثیرمحوردر افغانستان از طریق جریان‌های مالی زیر است

  • تمویل مالی نهادی از 2,500 دالر امریکا الی 30,000 دالر امریکایی

به منظور تقویت ظرفیت نهادی سازمان های جامعه مدنی محلی که بر روی اجرای اجندای زنان، صلح و امنیت کار می کنند تا اطمینان حاصل شود که آنها قادر به حفظ خود و بهبود تأثیر خود هستند (مطابق با حوزه تأثیر  (WPHF 1

  • تمویل مالی برنامه ای از 30,000 دالر امریکا الی 200,000 دالر امریکایی

به منظور تأمین مالی فعالیت‌های برنامه‌ ی سازمان‌های جامعه مدنی که (i) مشارکت و رهبری زنان را در بحران‌های بشردوستانه و واکنش (همسو با حوزه تأثیر WPHF 3) تقویت می نمایند یا (ii) که حفاظت از زنان و دختران را تقویت می‌کنند (همسو با ساحه تأثیر 5 WPHF).

بسته های درخواست تکمیل شده باید به آدرس  WPHFAPPLICATIONS@UNWOMEN.OR ایمیل شود و عنوان موضوع آن WPHF Afghanistan باشد.

 

مهلت ارائه درخواست: 6 فبروری 2023

جلسات معلومات رسانی محلی با حضور درخواست کنندگان در 12 جنوری  2023 ساعت ۱۰ قبل  از ظهر به وقت کابل برگزار خواهد شد. جهت اعلام علاقه مندی خود، لطفاً  لطفاً حداکثر الی تاریخ 9 جنوری 2023  یک ایمیل تحت عنوان Information Session Afghanistan به ایمیل آدرس submissions.GiHA@unwomen.org   ارسال کنید:

برای درخواست لطفاً به این لینک بروید  لینک

 

این مطلب را با شبکه های خود به اشتراک بگذارید و همین امروز درخواستی بدهید.

 

 

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

بخش بانوان ملل متحد
بخش بانوان ملل متحد

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم