کیسه

واک ته د طالبانو له رسیدو یو کال وروسته: موږ نشو کولی د افغانستان راتلونکی له پامه وغورځوو او ورته شا کړو

15 August 2022
Ramiz1
تشریح: UN Resident and Humanitarian Coordinator in Afghanistan Ramiz Alakbarov visits the Paktika earthquake zone, where the UN team provided tents, food, household items and cash to thousands of people, in June 2022.
انځور: © UN Afghanistan

په دغه نوښت کښی د ملګرو ملتونو ښکیلی اداری

RCO
د همغږۍ مقیم دفتر
ملګری ملتونه
ملګری ملتونه

هغه اهداف چی ددی نوښت په واسطه یی ملاتړ کوو