داستان

یک سال پس از تسلط طالبان: ما نمی توانیم آینده افغانستان را نادیده بگیریم و به آن پشت کنیم

15 August 2022
Ramiz1
توضیح تصویر: UN Resident and Humanitarian Coordinator in Afghanistan Ramiz Alakbarov visits the Paktika earthquake zone, where the UN team provided tents, food, household items and cash to thousands of people, in June 2022.
تصویر: © UN Afghanistan

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

RCO
دفتر هماهنگ کننده مقیم
ملل متحد
ملل متحد

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم