خبرنامه

سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (FAO) بمنظور حمایت از پروژه های آبیاری مبتنی بر رهبری جامعه برای افزایش سطح تولید محصولات زراعتی در افغانستان از سوی دولت چاپان وجوه مالی دریافت می نماید

29 August 2023

بیانیه مشتر ک مطبوعاتی

۲۸ اگست ۲۰۲۳ – کابل، افغانستان: سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (FAO) با مشارکت دولت جاپان و تسهیل اداره بین المللی همکاری های جاپان (JICA) یک پروژه چهارساله را با بودجه مجموعی ۹.۵ میلیون دالر آغاز نموده است. هدف این پروژه ازدیاد مقدار زمین های زراعتی، بالابردن سطح تولیدات غذایی، تقویت امنیت غذایی و بهتر ساختن معیشت بیش از ۱۲۶۰۰ تن مردان، زنان و اطفال فقیر در ولایت کنر در شرق افغانستان میباشد. همچنان این پروژه، فواید مستقیم محیط زیستی برای اهالی محل، محافظت علفچرهای زیر تهدید و تغذیه منابع حیاتی آب های زیرزمینی، به ویژه در زمینه اثرات فزاینده تغییر اقلیم را فراهم میسازد.

زراعت وابسته به آب است. ازدیاد نفوس و افزایش اثرات تغییر اقلیم، دسترسی به آب را در سراسر افغانستان، کشوریکه بیشتر از ۷۰ فیصد از تولیدات غذایی آن وابسته به آبیاری میباشد، بسیار مهم ساخته است. این پروژه، کانال موجوده نورگل را در ولایت کنر بازسازی نموده، که سبب بهبود حجم و پایداری آب برای آبیاری و تولید محصولات زراعتی و همچنان زمین های زراعتی که تحت پوشش کانال مذکور است را درحدود۷۰ هکتار افزایش داده که در مجموع ۶۴۳ هکتار زمین می گردد. همچنان منجر به افزایش تولید کُلی زراعت و افزایش سطح تولید حد اقل ۱۲ در صد می شود. مهمتر از همه، این پروژه به خانواده های فقیر و آنهایکه از ناامنی غذایی رنج میبرند، این امکان را میدهد تا بجای کشت  گندم در یک فصل سال، غله‌جات دیگر را نیز کشت نموده و باعث افزایش درآمد، انعطاف پذیری و امنیت غذایی در منطقه تحت پوشش این پروژه گردد. مزایای دیگر این پروژه برای جوامع این ولایت عبارت اند از، کمک نمودن بیشتر از ۲۰۰۰ هکتار علفچر زیر تهدید ذریعه غرس نمودن انواع مختلف نهال های سازگار با محیط و تغذیه منابع حیاتی آب های زیرزمینی میباشد. قابل یاد آوریست که این پروژه به ادامه پروژه زمین سبز که توسط داکتر تیتسو ناکامورا و خدمات صحی صلح جاپان (PMS) برای بازسازی سیستم های آبیاری در حوزه دریایی کنر  در سال ۲۰۰3 آغاز یافته بود، میباشد. پروژه PMS درسال ۲۰۲۳ به مقدار ۲۳۸۰۰ هکتار زمین خشکه و للمی را به ساحات سبز تبدیل ساخت که مستفید شونده گان آن به بیش از ۶۵۰،۰۰۰ تن میرسید.

 در محفل امضأ تفاهم نامه همکاری این پروژه  امروز در کمپ ICON، جلالمتآب تکاشی اوکادا، سفیر جاپان در افغانستان فرمودند: "تغییر مؤثر با پروژه زمین سبز نه تنها غذا، آب و معیشت بلکه امیدواری ها را نیز برای مردم به ارمغان آورد. این موفقیت نشانه از زحمت کشی و انعطاف پذیری مردم افغانستان میباشد. دولت جاپان یکجا با سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (FAO) بالای پروژه میراثی داکتر ناکامورا در راستای توانمندسازی جوامع محلی بمنظور مدیریت منابع گرانبهای آب و انکشاف پایدار زراعت کار می نماید. دولت جاپان به کمک های خود به افغان ها ادامه میدهد تا اینکه آنها بتوانند زنده گی شان را دوباره ساخته و باردیگر به پای خود ایستاده شوند."

سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (FAO) از حمایت به موقع و دوامدار کشور جاپان برای پیشرفت زراعت، حمایت آبیاری، پایه گذاری مصونیت غذایی، و بالا رفتن سطح زندگی جامعه که در بسیاری از بخش های افغانستان است، ابراز امتنان می نماید. آقای ریچارد ترینچارد، نماینده سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (FAO) در افغانستان بیان نمود: "آب حیات است. آب غذا است. دسترسی به آب در سراسر افغانستان و به خصوص برای خانواده های فقیر و عدم مصونیت غذایی که در دهات استند، با ارزش است. باتوجه به اثرات فزاینده تغییر اقلیم که مردم را در ساحات روستائی تحت تاثیر قرار داده است، کمک های سخاوتمندانه دولت جاپان در راستای بالا بردن سطح تولیدات زراعتی، تقویت امنیت غذایی، انعطاف پذیری معیشت آسیب پذیر ترین و فقیر ترین دهاقین و کمک به محافظت منابع علفچر و آب های زیرزمینی افزایش چشمگیری خواهد داشت. ایشان اضافه نمودند: "توانمندسازی جوامع محلی برای رسیدگی به چالش های مدیریت آب نه تنها انسجام اجتماعی را بهبود بخشیده، بلکه مالکیت جامعه و پایداری نتایج پروژه را نیز تقویت می نماید."

تقویت زیربناهای آبیاری بمنظور بلندبردن امنیت غذایی

این پروژه  ظرفیت ملی را برای مدیریت و استفاده سیستم های آبیاری با استفاده از روش تنش رطوبت نبات (PMS) را ایجاد می نماید. این پروژه با استفاده از روش مذکور، انکشاف زیربناهای آبیاری پایدار، حصول اطمینان از تأمین آب دوامدار برای جوامع پائینی جریان آب که معیشت شان وابسته به زراعت میباشد، را به حمایت مردم عملی می نماید. این پروژه در مطابقت با رهنمود روش تنش رطوبت نبات (PMS) بالای حفظ ساختمان های آبیاری کاربردی که دربرگیرنده سربند کانال، دروازه های کنترولی، ساختمانهای تقلیل دهنده سیلاب، پلچک ها، تقسیم کنندگان، ناوه های کانکریتی کانال، ساختمانهای کنترول کننده، ساختمانهای کنترول کننده ترسبات کانال و ذخیره آب، دروازه های هدایت دهنده و بازسازی شاخه ها و یا کانال های دومی میباشد، تمرکز می نماید.

به عنوان یک بخش جدا ناپذیر از پروژه، مدیریت آبریزه و فعالیت های برداشت آب باران بر مدیریت سیلاب و کاهش جریان های سریع آب باران در مناطق حوضه آبریز متمرکز خواهد بود. این اقدامات شامل غرس نهال های سازگار با محیط، ساختمان ذخیره های آب کوچک، چک دم، و سایر اقدامات برای جمع آوری مؤثر آب باران تمرکز می نماید. این فعالیت ها از طریق مشوره با نمایندگان مردم برای بهبود ظرفیت انتقال کانال تعین میشود و در نتیجه تأمین آب قابل اعتماد در سیستم های آبیاری تضمین میشود.

متخصصین روش تنش رطوبت نبات (PMS) به تعداد بیشتر از ۱۰۰ تن از متخصصین تخنیکی  را به روش مذکور آموزش خواهند داد. علاوه بر این، به تعداد بیشتر از ۱۱۰ تن از افراد جوامع در زمینه حفظ و مراقبت آموزش دریافت خواهند نمود که آنها را قادر میسازد تا سیستم های آبیاری را بشکل مؤثر و پایدار مدیریت نموده و از نتایج و اثرات دراز مدت آن اطمینان حاصل نمایند.

 در افغانستان، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (FAO) به افزایش انعطاف پذیری در ۳۴ ولایت کشور، تقویت تلاش ها برای حفظ و احیای معیشت زراعت و ایکوسیستم های محل اختصاص میدهد. این تلاش‌ها شامل جنبه های مختلفی از جمله بهبود سطح تولیدات غذایی، افزایش درآمد نقدی و حفاظت از پیشرفت های حیاتی بخش زراعت است که طی دهه ‌های اخیر از طریق احیای بازار های دهاتی و اقتصاد به دست آمده است.

 

مخاطبین رسانه ای:

سفارت جاپان در افغانستان

داکتر ابراهیم محمد

ایمیل: ibrahim.mohammad@kb.mofa.go.jp

شماره تماس: +93786078666

 

سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (FAO) در افغانستان

سید مقصود هاشمی

ایمیل: SayedMaqsod.Hashimi@fao.org

شماره تماس: +93787808077

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

سازمان غذا و زراعت
سازمان غذا و زراعت

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم