خپرونه

Afghanistan Humanitarian Response Plan 2022

11 January 2022
HRP 2022

خپور شوی له

د بشری مرستو د همغږۍ دفتر
File type: PDF
ډانلوډ شوې: 9617

هغه اهداف چی ددی نوښت په واسطه یی ملاتړ کوو