کیسه

په افغانستان کې روغتیایي کارکونکي د خوندیتوب په برخه کې له ویرې سره سره ، د ناروغانو درملنې ته دوام ورکوي

25 August 2021
Health
تشریح: More than 400 families from Kunduz, Sar-e Pol and Takhar provinces have taken shelter in a high school in southern Kabul.
انځور: © UNICEF Afghanistan

په دغه نوښت کښی د ملګرو ملتونو ښکیلی اداری

ملګری ملتونه
ملګری ملتونه

هغه اهداف چی ددی نوښت په واسطه یی ملاتړ کوو