خپرونه

Afghanistan: Humanitarian Needs Overview (2022)

07 January 2022
Humanitarian Needs Overview (2022)

خپور شوی له

د بشری مرستو د همغږۍ دفتر
File type: PDF
ډانلوډ شوې: 3777

هغه اهداف چی ددی نوښت په واسطه یی ملاتړ کوو