خپرونه

د افغانستان د ۲۰۲۰ ز. کال د بشري پراختیا راپور

09 September 2020
COVER PHOTO

خپور شوی له

د ملګرو ملتونو پراختیایی پروګرام
File type: PDF
ډانلوډ شوې: 6926

هغه اهداف چی ددی نوښت په واسطه یی ملاتړ کوو