خپرونه

United Nations Strategic Framework for Afghanistan

02 July 2023

خپور شوی له

RCO
File type: PDF
ډانلوډ شوې: 4179

هغه اهداف چی ددی نوښت په واسطه یی ملاتړ کوو