خبرنامه

سازمان ملل متحد چارچوب ستراتیژیک جدید را برای حمایت از مردم افغانستان راه اندازی مینماید

03 July 2023

کابل، ۳ جولای ۲۰۲۳

Press contact: spokesperson-UNAMA@un.org

 سازمان ملل متحد در افغانستان امروز چارچوب ستراتیژیک خود را برای افغانستان برای دوره ۲۰۲۳-۲۰۲۵ منتشر کرد که در آن اولویت های این سازمان در حمایت از مردم افغانستان مشخص شده است. چارچوب ستراتیژیک سازمان ملل متحد رویکرد سازمان ملل را برای رسیدگی به نیازهای اساسی انسانی در افغانستان، اولویت دادن به نیازها و حقوق افراد آسیب پذیر، از جمله زنان و دختران، اطفال و جوانان، بیجا شده گان داخلی، عودت کنندگان، پناهندگان، اقلیت های قومی و مذهبی را بیان می نماید.

روزا اوتنبایوا، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان گفت: "چارچوب ستراتیژیک ما یک پیشنهاد قوی برای کمک به مردم افغانستان برای رفع نیازهای اولیه انسانی آنها و تکمیل کننده کمک های جاری بشردوستانه نجات دهنده است."

چارچوب ستراتیژیک سازمان ملل متحد در مشورت نزدیک با کشورهای عضو، شرکا و دست اندرکاران ایجاد شده است.

تیم کشوری سازمان ملل متحد و شرکا سه اولویت مشترک تکمیل کننده و تقویت کننده متقابل را شناسایی کرده اند زیرا آنها از نیازهای اساسی انسانی مردم افغانستان حمایت می کند:

  • خدمات ضروری پایدار در بخش ‌های کلیدی مانند صحت، تغذيه، تعليم و تربیه، استخدام، آب، حفظ الصحة، حفاظت اجتماعی، و حفاظتی که برای همه قابل دسترس، ارزان و میتواند بدون هر گونه تبعیض ارائه گردد.
  • فرصت های اقتصادی و معیشت تقویتی از طریق ایجاد محیط توانمند که رشد اقتصادی و فراهم کردن فرصت های شغلی مناسب را به ویژه برای گروه های محروم مانند زنان تسهيل می کند.
  • انسجام اجتماعی، شمولیت، برابری جنسیتی، حقوق بشر، و حاکمیت قانون - به عنوان پیش نیازهای توسعه پایدار و صلح در افغانستان - تقویت مشارکت جامعه مدنی و حمایت از همسویی چارچوب های تنظیمی  و قانونی افغانستان با اسناد بین المللی حقوق بشر.

دانيل اندرس معاون نماینده خاص سرمنشی  و هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد گفت:”  سازمان ملل متحد و شرکای آن اذعان دارند که کمک های بشردوستانه به تنهایی برای رسیدگی متداوم به درد و رنج بزرگ و فزاینده انسانی مردم افغانستان در میان مدت و طولانی مدت کافی نخواهد بود “.

چارچوب ستراتیژیک سازمان ملل متحد تمرکز خاصی بر ارائه کمک های اصولی در پاسخ بر محیط محدود کننده  روبه افزایش دارد که همه افغان ها به ویژه زنان و دختران با آن روبرو هستند.

ممنوعیت زنان افغان که برای سازمان ملل کار می کنند به محدودیت های اعمال شده قبلی توسط مقامات حاکم برای زنان و دختران افغان می افزاید: علیه زنانی که برای سازمان های غیر دولتی کار می کنند، علیه زنانی که برای سایر نهادهای دیپلوماتیک کار می کنند. جلوگیری از حضور دختران در مؤسسات آموزش متوسطه و عالی؛ علیه دختران و زنانی که از پارک های عمومی، حمام ها و سالون های ورزشی بازدید می کنند.

این  و سایر قوانین، فعالیت های فیزیکی زنان و دختران و مشارکت آنها در زندگی اقتصادی، اجتماعی و عمومی را محدود می کند. آقای اندرس گفت:”  اینکه سازمان ملل بتواند این چارچوب را به طور کامل اجرا کند، به اقدامات مقامات حاکم و حمایت تمویل کنندگان بستگی دارد.

Link: https://afghanistan.un.org/en/238795-united-nations-strategic-framework-afghanistan

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

ملل متحد
ملل متحد
هیات معاونت ملل متحد
هیات معاونت ملل متحد

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم